Co jsou hemoroidy?
Hemoroidy, rovněž známé jako zlatá žíla, jsou přirozené polštářkovité útvary tvořené cévami ve střevní sliznici v dolní části konečníku v místě,
kde se sbíhá konečník s análním otvorem. Podél svěrače je tato normální tkáň odpovědná za úplné uzavření řitního otvoru, čímž zabraňuje úniku
stolice. Během pohybu střev se tyto polštářky zmenšují, aby stolici umožnily průchod ven. Tyto polštářky má ve střevě každý - problémy se však
začnou projevovat teprve tehdy, když se zvětší více než by měly.
 
Existují různé typy hemoroidů?
Tyto polštářkovité útvary jsou normálně uchyceny v oblasti svěrače pomocí svalů a tkáně. Pokud je na ně vyvíjen příliš velký tlak, jejich zajišťovací
systém se může poškodit a polštářky se nafouknou. Vyhřeznou-li ven z análního otvoru, označují se jako vyhřezlé hemoroidy.
Zvětšené polštářkovité útvary se zařazují do čtyř stádií podle jejich velikosti a závažnosti:
 
 
 

 

Hemoroidy I. stupně  Hemoroidy II. stupně   Hemoroidy III. stupně  Hemoroidy IV. stupně 
mírně zvětšené hemoroidální polštářky zvětšené polštářkovité útvary, které zasahují do análního otvoru při tlaku ale pak se opět samy stáhnou výrazně zvětšené hemoroidální polštářky, vyžadující manuální zatlačení zpět do análního otvoru 

extrémně zvětšené polštářkovité útvary, které již nelze zatlačit zpět  

 
 
Proč lidé mají hemoroidy?
Zvětšení hemoroidů může způsobit mnoho faktorů a přesná příčina není vždy u každého pacienta zřejmá. Není však pochyb o tom, že
 • tlačení na stolici při pohybu střev nebo příliš tuhá stolice,
 • těhotenství,
 • oslabení tkáně ve starším věku 
 • nezdravý způsob života (nedostatek tělesného pohybu, špatné stravovací návyky, alkohol, atd.)
může vést k onemocnění hemoroidy.
 
Jaké jsou symptomy?
Hemoroidy mohou být často bez bolestí a osoba, která je jimi postižena, o nich může dokonce dlouhou dobu nevědět. Jiní pacienti postižení
hemoroidy mohou zaznamenat některý z níže uvedených symptomů, případně všechny:
 • krvácení při vyprazdňování, obvykle se projevující jako světlá krev na toaletním papíru
 • zduření kolem řitního otvoru s vyhřeznutím ven. V některých případech mohou být hemoroidy znatelné jako drobné bulky v řitním otvoru, které vystupují ven pouze při tlačení na toaletu; v závažných případech je vyhřeznutí viditelné trvale.
 • Svědění a hlenovitá sekrece z konečníku. Hemoroidy mohou způsobit podráždění a intenzivní svědění.
 • Tupá bolest. V izolovaných případech mohou hemoroidy vyvolávat tupou bolest.
 
Co bych měl/a dělat?
Vzhledem k tomu, že jeden ze dvou dospělých má minimálně jednou za život problémy s hemoroidy, není již zapotřebí, aby se osoba, která jimi trpí,
cítila trapně, styděla se nebo měla strach. Čím dříve vyhledáte radu a důkladnou diagnózu, tím větší jsou šance, že ošetření symptomů bude pro Vás
představovat jen minimální nepohodlí.
 
Jak se hemoroidy ošetřují?
Všeobecně se dá říci, že:
 • hemoroidy I. stupně vyžadují pouze medikaci, ale
 • hemoroidy II. až IV. stupně je nejlépe ošetřit chirurgicky.

Běžné metody ošetření vyhřezlých hemoroidů zahrnují:

 • jejich podvázání, aby se odřízl přívod krve (nazývá se ligace), nebo
 • jejich kompletní odstranění.
Volba postupu obvykle závisí na velikosti hemoroidů. V závislosti na tom, která metoda se použije, se rána nechá zahojit otevřená nebo se sešitím
uzavře. V obou případech to může být pro pacienta velmi bolestivé, neboť rány se nacházejí ve velmi citlivé části těla. To může vyžadovat
hospitalizaci pacienta v délce tří až deseti dnů a pacient může potřebovat volno z práce v délce až čtyř týdnů. Vzhledem k tomu, že ošetření a
jeho důsledky jsou často mimořádně nepříjemné, mnoho pacientů v minulosti raději dalo přednost tomu, problém neřešit, než navštívit lékaře.
 
Jaká je alternativa?
Nyní existuje další možnost. Místo bolestivých operací nabízí metoda HAL (Haemorrhoidal Artery Ligation / podvázání hemoroidálních žil) a systémy
HAL-RAR (Recto Anal Repair Systems / rekto-anální korektivní systémy) od společnosti A.M.I. bezpečnou, rychlou a účinnou úlevu od všech stádií
hemoroidů. Poraďte se proto s Vaším lékařem a zeptejte se na metodu HAL-RAR – opravdu bezbolestnou metodu, jak ošetřit hemoroidy.
 
Stručné informace o HAL-RAR
 • žádné řezání a otevřené rány
 • krátká doba ošetření
 • pouze jednodenní hospitalizace*
 • pacient může zpět do práce další den po zákroku
 • velmi vysoké procento úspěšnosti po celém světě
 
Proč zvolit HAL-RAR?
Koncepci metody HAL (Haemorrhoidal Artery Ligation / podvázání hemoroidálních žil) původně vyvinul v roce 1995 Dr.Morinaga v Japonsku. Od roku
2000 provádí společnost A.M.I. na celém světě školení chirurgů se zařízením HAL. Koncem roku 2005 byla tato metoda vylepšena doplněním o systém
RAR (Recto Anal Repair / rekto-anální korekce). Metoda HAL je obzvláště účinná u hemoroidů II. a III. stupně a společně s RAR u některých
hemoroidů III. a většiny hemoroidů IV. stupně. Společně tvoří jednu z nejméně invazivních používaných metod zákroků, u níž není
zapotřebí řezání a která je skutečně bezbolestná. Použití metody HAL-RAR zabere pouze dvacet minut a dá se provádět pod různými typy anestezie;
Váš lékař doporučí anestezii, která je pro Vás nejvhodnější. Většina pacientů pociťuje pouze trochu nepříjemné pocity a může se vrátit do práce do 
jednoho až dvou dnů po zákroku. Riziko následného krvácení je  mnohem menší než u jiných metod, a jakékoli další komplikace, k nimž může po
zákroku dojít, jsou pouze méně závažné a vyskytují se poměrně zřídka. Tento postup byl do dnešní doby proveden u tisíců pacientů na celém světě a
jeho výsledky jsou výborné. Statistiky ukazují, že ošetření hemoroidů metodou HAL-RAR není jen méně bolestivé a pacient se rychleji uzdraví než u
jiných invazivnějších metod, ale že je i stejně účinné.
 
Jak metoda HAL funguje?
Do análního otvoru se jemně zavede miniaturní ultrazvukový nástroj Doppler a lékař provede za pomocí zvukového signálu přístroje lokalizaci
přesného místa, kde se nacházejí žíly zásobující hemoroidy krví. Lékař pak provede podvázání každé žíly (nazývané ligace), a to tak, že kolem ní
udělá steh a jeho konce zaváže. Když se tak dosáhne odstřihnutí přívodu krve k hemoroidům, tlak v nich se téměř okamžitě sníží a začnou se
smršťovat. Po jednom až dvou týdnech už nejsou patrné a symptomy ustupují. Tam, kde je to zapotřebí (například v případě hemoroidů III.  nebo
IV.stupně) se dá rovněž použít RAR (rekto-anální korekce) a dosáhnout tak přemístění vyhřezlých hemoroidů.
 
Jak metoda RAR funguje?
Princip metody RAR je geniálně jednoduchý.
 
 
 
 
 
 

 

© Design Quasar 2010.